Veřejná zakázka: Těžební činnosti – těžba dříví harvestorem, přibližování dříví vyvážecí soupravou (rámcová smlouva) - 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000474
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4347
Systémové číslo: P15V00004343
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 480925
Počátek běhu lhůt: 29.05.2014
Nabídku podat do: 29.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Těžební činnosti – těžba dříví harvestorem, přibližování dříví vyvážecí soupravou (rámcová smlouva) - 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí je provádění těžebních činností – těžba dříví harvestorem, přibližování dříví vyvážecí soupravou, případně těžba dříví současně s přibližováním dříví (technologie harvestorových uzlů). Tyto těžební činnosti zahrnují: (1) těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem, (2) vyvezení vytěženého dříví na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, (3) rozřezání neužitkové hmoty vztahující se k vytěžené dřevní hmotě, (4) ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu (5) ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mýtních úmyslných těžbách.Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

 https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/851759/099/2014/018

 

Místo plnění:

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy