Veřejná zakázka: Oprava 3 LC na r. Olšová Vrata

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001105
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 435
Systémové číslo: P15V00000435
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2012
Nabídku podat do: 21.05.2012 09:00
Otevírání obálek: 21.05.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 3 LC na r. Olšová Vrata
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu 3 LC na LS Toužim. Financováno z vlastních zdrojů zadavatele.
1 - LC U Obrázku
Na této cestě bude doplněno kamenivo 63/120 do výtluků a následně zhutněno a zakaleno. Od 0 - 550 m bude provedena kompletní skladba LC, která bude zakalena a zhutněna . Dále budou provedeny nové příkopy, které budou upřesněny při předání staveniště. Svodnice budou ocelové a Dále bude most označen značkou max. zatížení z obou stran a to 40 t jediné vozidlo.
2 - LC Pilská
Tato cesta je kalená a bude provedena její oprava ve formě doplnění výtluků , provedení nové skladby v mokrých místech včetně zakalení. Dále budou vyčištěny příkopy a propustky. Jeden propustek bude zřízen zcela nový . Svodnice budou umístěny dle přiložené mapy a nebo přímo určeny na místě samém před jejich montáží.
3 - LC Pilská II (most)
Jedná se o dřevěný most, který je osazen na železných nosnících prof.I. Všechny dřevěné prvky mostu budou demontovány a nahrazeny novými. Tyto nové dřevěné prvky budou ošetřeny proti plísním a vrchním nátěrem hnědé barvy. Ocelové konstrukce budou očištěny a následně opatřeny protikorózním nátěrem.uložené do betonu v celé délce. Na svodnice budou navařeny platle a to nejméně tři po každé straně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 494 350 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky