Veřejná zakázka: Geometrické plány, zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí a majetkoprávní vypořádání staveb Liberecko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000479
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4352
Systémové číslo: P15V00004348
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.02.2014
Nabídku podat do: 17.03.2014 09:00
Otevírání obálek: 17.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geometrické plány, zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí a majetkoprávní vypořádání staveb Liberecko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Geometrické zaměření dokončené stavby, vypracování geometrického plánu, projednání geometrického plánu s vlastníky dotčených pozemků, zajištění souhlasů vlastníků se zápisem GP do katastru nemovitostí, získání nabývacích titulů (listin) z katastru nemovitostí, zajištění vyjádření a souhlasů vodoprávních a stavebních úřadů, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, vypracování a uzavření kupních smluv a jejich vložení do katastru nemovitostí u dokončených investičních akcí :
- PŠ 08/10 Přítoky Jeřice
- PŠ 08/10 Malý Sloupský potok
- PŠ 08/10 Sloupský potok , ř.km 4,050-5,850
Předání zajištěných podkladů a protokol o splnění zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky