Veřejná zakázka: Oprava LC Solná, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000480
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4353
Systémové číslo: P15V00004349
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.02.2014
Nabídku podat do: 19.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 19.02.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Solná, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení: odstranění nánosů na krajnicích, vyčištění stok a propustí, doplnění drceným kamenivem, urovnání se zhutněním, provedení 10 cm penetračního makadamu s dalšími dvěma postřiky a zadrcením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 943 502 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky