Veřejná zakázka: LC Moravský Krumlov 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000522
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4359
Systémové číslo: P15V00004355
Evidenční číslo zadavatele: S4/2014/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489967
Počátek běhu lhůt: 25.03.2014
Nabídku podat do: 11.04.2014 10:00
Otevírání obálek: 11.04.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Moravský Krumlov 2014
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení spočívá v rekonstrukci tří cest 2 L – 3,0/15, narušených přívalovými vodami. Celková délka cest je 3954 m.
1 – Ke křížku – délka 1553 m
2 – Kounická – délka 1191 m
3 – Krumlovská – délka 1210 m

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných lesních cest. Rekonstrukce spočívá v položení nového krytu a doplnění odvodnění. Stávající povrch bude nejprve urovnán a zbaven rozbahněné zeminy. Na takto upravenou pláň se provede sanační vrstva ze štěrkodrti frakce 0-4 mm v tl. 200 mm a ni pak bude položena vrstva vibrovaného štěrku frakce 32-63, se zaválcováním kameniva nižších frakcí (nejprve 8-16 a pak 0-4). Tímto postupem se na vozovce vytvoří vrstva, v níž jsou minimalizovány mezery mezi zrny kameniva, zvýší se tření mezi zrny, a tím i mechanické vlastnosti vrstvy štěrku. Tato vrstva bude také propouštět prosáklou vodu a nebudou se vytvářet kaluže.
Niveleta bude navýšena průměrně o 300 mm. V některých úsecích, které jsou zvodnělé, bude položena separační geotextilie. Výškové a směrové vedení trasy zůstane stávající, pouze ve směrových obloucích se provede rozšíření podle místních možností. Příčný sklon bude přizpůsoben odvodnění. Součástí stavby u některých cest bude také suchý brod z panelů v nejnižším místě pro převedení vody z příkopu přes cestu.
Ve výkazu výměr jsou jako poslední položka uvedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě, které budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.(viz oddíl VII SoD).
Na lesní cestě Krumlovská je ve výkazu výměr položka odtěžení sklaního podloží, kterou zhotovitel nacení. Tato položka je rovněž součástí ceny za dílo.


Přesná specifikace rekonstrukce jednotlivých cest je podrobně řešena projektovou dokumentací, vypracovanou projekční kanceláří RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky