Veřejná zakázka: LC Okolo Horní přehrady - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000534
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4362
Systémové číslo: P15V00004358
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2014
Nabídku podat do: 18.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 18.02.2014 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Okolo Horní přehrady - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Šířka jízdního pruhu 3,5 m s krajnicemi 0,25 m, jednostranný sklon 3%, podkladní vrstva ze štěrkodrťe o tl. 20 cm , penetrační makadam v tloušťce 9 cm s 2 x nátěrem. Podmáčené úseky budou zesíleny o vrstvu 20 cm mechanicky zpevněného kameniva, 2 x skládka o rozměrech 8 x 25 m a sjezdy na navazující lesní cestní síť budou řešeny vrstvou 20 cm štěrkodrti se zakalením, jsou navrženy 2 ks propustů o průměru trub 600 mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 842 649 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky