Veřejná zakázka: Opravy LC na LS Ruda nad Moravou - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000548
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4367
Systémové číslo: P15V00004363
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 480802
Počátek běhu lhůt: 11.12.2013
Nabídku podat do: 13.12.2013 08:00
Otevírání obálek: 13.12.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na LS Ruda nad Moravou - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce týkající se zakázky S913/2013/046 Opravy LC na LS Ruda nad Moravou, viz. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
Místo plnění: LS Ruda nad Moravou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 242 835 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky