Veřejná zakázka: Rusava v Dobroticích km 18,300-18,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000594
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4372
Systémové číslo: P15V00004368
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.02.2014
Nabídku podat do: 24.02.2014 09:00
Otevírání obálek: 24.02.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rusava v Dobroticích km 18,300-18,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je zvýšení ochranné zídky na levém břehu, odstranění nánosů a sanaci břehových nátrží. Kapacita průtočného profilu je navržena na minimální průtok Q50. Jedná se o úpravu vodního toku Rusava v říčním km 18,300 – 18,500 v extravilánu obce Dobrotice.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Rusava v Dobroticích km 18,300 -18,500“ zpracované projektantem Ing. Jaroslav Gric, Hromádkova 22, 636 00 Brno, IČO: 13422642, ČKAIT - 1000451. Stavba bude realizována dle podmínek Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla zn. HOL-3512/24392/2013/ŽP/Ve ze dne 20.1.2014 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 570 750 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky