Veřejná zakázka: Vícepráce: Novostavba LC Zimní strana a rekonstrukce LC K Pawrowskému

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000595
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4373
Systémové číslo: P15V00004369
Evidenční číslo zadavatele: S937/2014/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.02.2014
Nabídku podat do: 25.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 25.02.2014 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce: Novostavba LC Zimní strana a rekonstrukce LC K Pawrowskému
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Novostavba LC Zimní strana, rekonstrukce LC K Pawrowskému - vícepráce:
Z důvodu špatného podloží (zemní pláně) jsou navrženy projektantem vícepráce viz. PD - dodatek č. 1.
Termíny nástupu na jednotlivé vícepráce určí objednatel v harmonogramu prací, jelikož budou kombinovány s již vysoutěženými pracemi v ZŘ Novostavba LC Zimní strana. Práce budou muset být prováděny v koordinaci s již vybraným zhotovitelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 140 534 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky