Veřejná zakázka: Oprava a údržba meliorační sítě na LS Třeboň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000600
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4377
Systémové číslo: P15V00004373
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.05.2014
Nabídku podat do: 19.05.2014 08:00
Otevírání obálek: 19.05.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a údržba meliorační sítě na LS Třeboň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy stávající meliorační sítě v zájmu udržení její funkčnosti. Trasa
výškově i směrově kopíruje trasu meliorační sítě.
Dochází pouze k zprostupnění stávajícího profilu meliorace včetně úprav propustků, které budou tvořeny plastovou, nebo ocelovou rourou odolávající
velkým zatížením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 778 659 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky