Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Ferstrovka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000626
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4380
Systémové číslo: P15V00004376
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/025
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.02.2014
Nabídku podat do: 25.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 25.02.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Ferstrovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávající štěrkové lesní cesty 2L - 3,5/20.
Délka opravovaného úseku 1,730 km
Technické řešení: odstranění nánosů z krajnic, rozrytí živičného krytu, doplnění kamenivem, urovnání se zhutněním, provedení penetračního makadamu tl.10 cm, dvojitý nátěr+zadrcení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 770 883 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurodender s.r.o., Jiřího náměstí 4/l, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky