Veřejná zakázka: Borecký potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000664
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4385
Systémové číslo: P15V00004381
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.02.2014
Nabídku podat do: 14.02.2014 08:00
Otevírání obálek: 14.02.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Borecký potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V některých úsecích břehového porostu vodního toku Borecký potok bude provedena těžba. V úsecích II. a VI. budou odtěženy dřeviny se sníženou provozní bezpeč.ostí a dřeviny ohrožující okolní nemovitosti. V dalších úsecích těžba předchází plánované údržbě koryta toku. Tyto dřeviny jsou převážně v korytě toku a brání provedení vlastních údržbových prací nebo snižují možnost pohybu mechanizace při provádění údržbových prací.
Pro kácení některých stromů bude nutné použít horolezeckou techniku. Hmota nehroubí (větve a křoviny do 7cm) bude zlikvidována štěpkováním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 140 914 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky