Veřejná zakázka: LC Mostecká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000684
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4391
Systémové číslo: P15V00004387
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.02.2014
Nabídku podat do: 03.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 03.03.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mostecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající, částečně zpevněnou a poškozenou lesní cestu tř. 2L. V současnosti brání špatný stav cesty přístupu do lesních porostů. V rámci provedení stavebních prací dojde k opravě cesty drceným kamenivem, doplnění výtluků, vyjetých kolejí, opravu propustků, vyčištění příkop, doplnění svodnic a pod. Akce je rozpočtově rozdělena na část oprav a investic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 183 650 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky