Veřejná zakázka: Oprava LC Modříčská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000692
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4395
Systémové číslo: P15V00004391
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.02.2014
Nabídku podat do: 03.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 03.03.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Modříčská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající štěrkové LC kat. 2L, třída 3,5/20, která slouží jako hlavní odvozní trasa, ale je provozem značně poškozená.
Délka opravovaného úseku 1, 610 km
Technické řešení: odstranění nánosů na krajnicích, rozrytí krytu LC, urovnání se zhutněním, pokládka krytu z asfaltového recyklátu po zhutnění 8cm, dvojitý nátěr, zpevnění krajnic štěrkodrtí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 505 908 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky