Veřejná zakázka: Opravy a rekonstr. tří LC na R10 Mendryka, LS Svitavy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000695
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4396
Systémové číslo: P15V00004392
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.03.2014
Nabídku podat do: 04.04.2014 10:00
Otevírání obálek: 04.04.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a rekonstr. tří LC na R10 Mendryka, LS Svitavy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu a částečnou rekonstrukci tří lesních cest z důvodu doplnění a zlepšení jejich technických parametrů. Především bude provedeno: čištění příkopů, oprava stávajících trubních propustů, rozšíření cest, napojení cest na nájezdy křížících cest LDS, opravy vozovky a provozní zpevnění na nájezdech a skládkách, osazení nových trubních propustů a zřízení otočky na konci lesních cest.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 189 927 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků