Veřejná zakázka: Losinka km 3,600-7,100 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000755
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4416
Systémové číslo: P15V00004412
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.02.2014
Nabídku podat do: 24.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 24.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Losinka km 3,600-7,100 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby : „Losinka km 3,600-7,100“, ČHP 4-10-01-078, k.ú. Velké Losiny, je odstranění nánosů a náletových dřevin z průtočného profilu technicky upraveného koryta vodního toku v intravilánu lázeňské obce Velké Losiny. Taktéž bude provedeno uložení odstraněných sedimentů v souladu s příslušnými právními předpisy. Odstraněné nánosy je možné uložit na skládku inertního odpadu v Novém Malíně.
Práce budou prováděny dle projektové dokumentace „Losinka km 3,600-7,100“, vypracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk.
Stavba bude realizována v souladu s podmínkami Stanoviska vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk k ohlášení udržovacích prací, vydaného dne 11.11.2013 pod č.j. MUSP 90947/2013, závazného stanoviska orgánu ochrany přírody MěÚ Šumperk k zásahu do VKP, č.j. MUSP 77775/2013 ze dne 25.9.2013 a dále dle vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 790 211 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky