Veřejná zakázka: Stavební úpravy hájenky Meduna 16

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000765
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4419
Systémové číslo: P15V00004415
Evidenční číslo zadavatele: S6/2014/039
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.02.2014
Nabídku podat do: 17.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 17.03.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy hájenky Meduna 16
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rozsah stavebních úprav hájenky Meduna 16, je popsán v Projektové dokumentaci s názvem "Stavební úpravy hájenky Meduna, Petroupec č.p. 16" a poté shrnut a položkově strukturován ve výkazu výměr k této veřejné zakázce.
Místo plnění: Polesí Komorní Hrádek, hájenka Meduna 16, v katastrálním území Petroupim.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 914 984 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky