Veřejná zakázka: LC Skelnohuťská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000766
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4420
Systémové číslo: P15V00004416
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 488238
Počátek běhu lhůt: 29.03.2014
Nabídku podat do: 23.04.2014 11:00
Otevírání obálek: 23.04.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Skelnohuťská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o celkovou reonstrukci LC Skelnohuťská - tj. odstranění stávající vrstvy, úprava pláně, navezení konstrukčních vrstev a položení dvou vrchních vrstev asf. bet, včetně napojení na stáv. asf. část a odstranění nánosů v příkopech.
Místo plnění: LS Plasy, k.ú. Trhomné.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 195 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky