Veřejná zakázka: BP rajon 205 – 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000788
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4427
Systémové číslo: P15V00004423
Evidenční číslo zadavatele: 952/2014/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2014
Nabídku podat do: 14.02.2014 08:00
Otevírání obálek: 14.02.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 205 – 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka se skládá ze dvou částí:
- BP Bítýška, km 4,000-4,850: odstranění 114 ks stromů a 640 m2 keřů včetně vyklizení pracoviště od dřevní hmoty, seříznutí 5 ks stávajících pařezů, dále odstranění napadávek a pneumatik (3 ks) z koryta toku s jejich likvidací.
- BP Lysický, km 1,960 – 2,550: odstranění 166 ks stromů a 590 m2 keřů včetně vyklizení pracoviště od dřevní hmoty, odstranění napadávek větví z koryta toku s jejich likvidací provedení náhradní výsadby 80 ks stromů a 80 ks keřů dle druhové skladby specifikované ve výkazu výměr. Balové sazenice budou zality, osazeny kůly a ochranou proti okusu zvěří.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 334 970 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky