Veřejná zakázka: Oprava 3LC na LHC Žlutice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001134
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 443
Systémové číslo: P15V00000443
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2012
Nabídku podat do: 21.05.2012 12:00
Otevírání obálek: 21.05.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 3LC na LHC Žlutice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o poravu tří lesních cest, financovanou z vlastních zdrojů zadavatele.
LC Přestáňská.
Jedná se o provedení penetrační cesty v kopci a to v celkové délce 250m . Nejprve se provede rozorání stávající LC a vyrovnání kamenivem a následně zástřik asfaltem a podrcení. Dále se provede vyčištění stávajícího příkopu a výkop nového v délce dle výkazu výměr.
LC Na Letiště
Tato cesta je kalená a jsou v ní vlivem provozu četné výtluky, které budou doplněny kamenivem a následně zakaleny vždy v celé šířce LC a příslušné délce. Dále bude zřízen nový propustek dle určení na místě samém včetně výkopu příkopu.
LC Císařská
Jedná se o penetrovanou cestu, ve které jsou výtluky. Na této cestě bude seříznuta krajnice a zameten povrch, a poté budou výtluky doplněny kamenivem a proveden zástřik asfaltem a dvojitý nátěr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 083 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky