Veřejná zakázka: Sanace sesuvu a oprava LC Pečínková skála

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000878
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4437
Systémové číslo: P15V00004433
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2014
Nabídku podat do: 05.08.2014 08:00
Otevírání obálek: 05.08.2014 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace sesuvu a oprava LC Pečínková skála
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o lesní cestu kategorie 2L 4,5/30 o délce 2760 m.
Jedná se o celkovou opravu LC.
Bude provedeno vyčištění všech trubních propustů, podle potřeby bude provedena oprava vtokových jímek a čel a doplnění záhozu na výtocích. V celé délce LC budou vyčištěny příkopy. Stávající svodnice "Reverdo" budou vyzvednuty a po celoplošné opravě povrchu ŠD 0-32 v tl. 12 cm budou znovu osazeny. Budou upraveny všechny hospodářské sjezdy a skládky dříví. Součástí zakázky je sanace sesuvu tělesa LC opěrnou stěnou z kamenného záhozu.
Místo plnění: k.ú. Koryčany, revír Koryčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 761 945 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky