Veřejná zakázka: Provádění geodetických prací u nemovitostí v územní působnosti státního podniku Lesy ČR, ST – OP Odry

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000967
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4443
Systémové číslo: P15V00004439
Evidenční číslo zadavatele: 951/2014/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.02.2014

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění geodetických prací u nemovitostí v územní působnosti státního podniku Lesy ČR, ST – OP Odry
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčích zakázek bude zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovanýh LČR, s.p., ST - OP Odry.
Místo plnění: ST - OP Odry

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků