Veřejná zakázka: BP Jičinka a Zrzávka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000973
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4445
Systémové číslo: P15V00004441
Evidenční číslo zadavatele: 951/2014/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.02.2014
Nabídku podat do: 21.02.2014 09:00
Otevírání obálek: 21.02.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Jičinka a Zrzávka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení údržby břehového porostu na vodních tocích Jičínka (úsek km 10,400-15,050) a Zrzávka (úsek km 0,000-4,200). Jedná se o kácení označených stromů, seřezání a štěpkování vrbových krytin, křovin a zmlazujících dřevin, ořez vrbových hlav, seřezání kmenů vrb na hlavu a odstranění zátarasů z větví aj. materiálu. Akce bude provedena v terminu do 31.3.2014.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 190 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky