Veřejná zakázka: BP rajon 203 I. - 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000990
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4466
Systémové číslo: P15V00004462
Evidenční číslo zadavatele: 952/2014/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.02.2014
Nabídku podat do: 20.02.2014 08:00
Otevírání obálek: 20.02.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 203 I. - 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka se skláda ze dvou částí:
1) Přítoky Vlašnovského potoka
2) LP Plenkovického potoka
U obou částí bude proveden výřez nežádoucích dřevin z průtočného profilu toků v extravilánech obcí, bude provedena výsadba břehového porostu a další pěstební práce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky