Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest na revíru Jezera

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001002
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4469
Systémové číslo: P15V00004465
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/106
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.02.2014
Nabídku podat do: 11.03.2014 08:00
Otevírání obálek: 11.03.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest na revíru Jezera
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování podkladní vrstvy komunikace z drceného kameniva se zhutněním v celé délce komunikace včetně štěrkového krytu se zhutněním, vybudování příčného odvodnění - rigoly, svodnice a vybudování skládek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 910 504 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, Plzeň 30100 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky