Veřejná zakázka: Opravy a běžná údržba odvodňovacích prvků na LC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001141
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 447
Systémové číslo: P15V00000447
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2012
Nabídku podat do: 22.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 22.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a běžná údržba odvodňovacích prvků na LC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Drobné opravy a běžná údržba odvodňovacích prvků LC na jednotlivých revírech, hrazených z vlastních zdrojů zadavatele. Požadované práce: dodání a instalace nových ocelových svodnic, dodávka a montáž propustků (hospodářských sjezdů), čištění stávajících propustků a hosp. sjezdů, čištění příkopů příkop. frézou a profilovou lžící, sekání příkopů, chem. ošetření příkopů a vyvětvování podél LC. Rozsah prací je dán sumářem potřeb za jednotlivé revíry. Práce budou prováděny dle požadavků revírníků v průběhu roku 2012 na základě vystavených zadávacích listů.
Místo plnění: Lesní správa Svitavy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Lesní správa Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky