Veřejná zakázka: Dodávky feromonového odparníku na lýkožrouta smrkového s odparem přes knot (rámcová smlouva na 2 roky)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001059
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4473
Systémové číslo: P15V00004469
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 488414
Počátek běhu lhůt: 24.05.2014
Nabídku podat do: 15.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 15.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky feromonového odparníku na lýkožrouta smrkového s odparem přes knot (rámcová smlouva na 2 roky)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek feromonového odparníku se standardní dobou účinnosti (min. 8 týdnů) s odparem přes knot (adjustace nastřižením odpařovacího knotu).Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

 https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/851062/099/2014/029

Místo plnění: LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 520 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LČR Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky