Veřejná zakázka: Poskytování technické podpory produktů Oracle - Software Update License & Support

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001063
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4474
Systémové číslo: P15V00004470
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 486770
Počátek běhu lhůt: 03.10.2014
Nabídku podat do: 19.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 19.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování technické podpory produktů Oracle - Software Update License & Support
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
SW produkty Oracle jsou nainstalovány na serverech LČR, kde poskytují hlavní úložiště dat pro klíčové aplikace LČR. Umožňují dostupnost dat pro integrace a jejich výměnu mezi systémy LČR a všemi spolupracujícími subjekty. Zajištění systémové podpory umožňuje zabezpečení správné funkčnosti produktů Oracle. Některé produkty jsou používány ve verzích, kde není dodavatelem poskytována plná produktová podpora, proto je nutné upgrade těchto produktů na vyšší podporované verze a doplnění produktů tak, aby byly zajištěny všechny požadované funkčnosti ze strany LČR. Realizací VZ bude zajištěna služba technické podpory produktů Oracle. Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDE K DISPOZICI NA:

https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/866318/099/2014/030

 

Místo plnění: LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky