Veřejná zakázka: Jedelský potok - přehrážky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001068
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4475
Systémové číslo: P15V00004471
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.02.2014
Nabídku podat do: 03.03.2014 12:00
Otevírání obálek: 03.03.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jedelský potok - přehrážky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbové práce stávajících průcezných kamenných přehrážek umístěných v profilu Jedelského potoka v km 0,374 a 0,650. Účelem stavby bude obnovení funkčnosti přehrážek odtěžením uložených sedimentů z jejich retenčních prostor, vyřezáním vrostlých náletových dřevin a odstraněním zachycených sedimentů z průtočné sekce tělesa přehrážek. Taktéž bude provedeno uložení odstraněných sedimentů v souladu s příslušnými právními předpisy. Odstraněné nánosy je možné uložit na terén (druh pozemku ostatní plocha v majetku Obce Jedlí).
Práce budou prováděny dle projektové dokumentace „Jedelský potok - přehrážky“, vypracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk.
Stavba bude realizována v souladu s podmínkami Souhlasu s provedením ohlášené stavby, který vydal MěÚ Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí, č.j. 2013/1237/ZP-MUZB ze dne 5.12.2013 a dále dle vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 772 663 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky