Veřejná zakázka: LC Kunčická

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001084
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4477
Systémové číslo: P15V00004473
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.02.2014
Nabídku podat do: 28.02.2014 08:00
Otevírání obálek: 28.02.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Kunčická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce komunikace spočívá v odstranění nánosů na krajnicích, zbavení nečistot, doplnění nerovností obaleným kamenivemn. Dále bude proveden spojovací nátěr, vrstva PHM. Na tuto vrstvu bude proveden živičný koberec. Stávajíící svodnice budou doplněny novými.
Pročištění příkop, propustí. V km 0,000 bude vybourána stávající horská vpusť. Do vybourané rýhy bude vsazena plastová roura DN 400 s betonovými čely.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 955 197 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky