Veřejná zakázka: Turistická stezka Drábovna

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001092
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4478
Systémové číslo: P15V00004474
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.03.2014
Nabídku podat do: 31.03.2014 07:45
Otevírání obálek: 31.03.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Turistická stezka Drábovna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce a dopnění dřevěných schodišť z akátového dřeva se zábradlím, doplnění povalových chodníků, odpočinkových míst (lavice se stolem zastřešená), pomístné zpevnění stezky. Stavba se nachází v terénu dopravně nepřístupném pro stavební stroje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 520 127 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4. NP, Ing. Dana Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky