Veřejná zakázka: Vůznice 0,000-0,500 - PŠ 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001096
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4479
Systémové číslo: P15V00004475
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.02.2014
Nabídku podat do: 13.03.2014 09:30
Otevírání obálek: 13.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vůznice 0,000-0,500 - PŠ 2013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
V zájmové trase odstranění povodňové škody budou v zjištěných pěti úsecích poškození levobřežní partie toku provedeny práce k zajištění stability břehu s ohledem na lesní cestu. Práce budou spočívat v provedení stabilního kamenného záhozu s patkou a usměrnění proudnice toku do rozlivných prostor nevytvářející přímí nápor rozvodněného toku na krajnici cesty.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „Vůznice ř.km 0,000-0,500-PŠ“, vypracované Agenturou Ekostar, Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň.
Na stavbu byly vydány:
- souhlas MěÚ Beroun, OŽP č.j. MBE/74069/2013/ŽP-Bou
- vyjádření LS Nižbor, č.j. LCR000357/2014 ze dne 20.1.2014
- vyjádření obce Nižbor č.j. 1998/2013 ze dne 29.11.2013
- souhlasné stanovisko CHKO Křivoklátsko č.j. 11070/KV/2013 ze dne 3.12.2013
- vyjádření Českého rybářského svazu č.j. 1792/13 ze ne 19.11.2013
-Vyjádření RWE č.j. 5000844547 ze den 26.9.2013
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 6136/13/OVP/N ze dne 26.9.2013
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0200142969 ze dne 26.9.2013
-Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100205090 ze dne 26.9.2013
- Vyjádření Telefonica O2 č.j. 666045/13 ze dne 26.9.2013
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 712 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky