Veřejná zakázka: BP Úsobrnský potok, ř. km 5,640-8,000

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001103
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4481
Systémové číslo: P15V00004477
Evidenční číslo zadavatele: 957/2014/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.02.2014
Nabídku podat do: 26.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 26.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Úsobrnský potok, ř. km 5,640-8,000
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je odstranění objednatelem označených dřevin, které se nachází v průtočném profilu potočního koryta Úsobrnského potoka, viz TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 108 839 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky