Veřejná zakázka: Starobucký potok, Staré Buky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001109
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4483
Systémové číslo: P15V00004479
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.02.2014
Nabídku podat do: 27.02.2014 08:00
Otevírání obálek: 27.02.2014 12:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Starobucký potok, Staré Buky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce na Starobuckém potoce budou smýceny dřeviny se sníženou provozní bezpečností, špatným zdravotním stavem nebo dřeviny podemleté se zvýšeným rizikem vývratu a ohrožení okolních nemovitostí. Dále budou odstraněny keře nebo stromy snižující průtočnost vodoteče. V horním zalesněném úseku (pod protipovodňovou přehrážkou) dojde k odstranění napadaných kmenů a větví z trati toku. Celkem bude odtraněno 103 ks stromů, vč. 7 ks popadaných v korytě toku, 184 m2 křovin a 9,5 m3 náplavu větví,

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 163 185 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky