Veřejná zakázka: Management následné péče projektu OPŽP - Regenerace NKP Kačina - část Obora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001171
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4486
Systémové číslo: P15V00004482
Evidenční číslo zadavatele: 921/2014/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.04.2014
Nabídku podat do: 12.05.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.05.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management následné péče projektu OPŽP - Regenerace NKP Kačina - část Obora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Péči o luční trávníky, podrostové trávníky, povýsadbovou péči stromů, výchovný řez vysázených stromů, výchovné řezy autochtonních výpěstků, konzervaci stromů. Je uvažováno i s výměnou uschlých vysazených stromů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 995 956 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podadelna KŘ Brandýs nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky