Veřejná zakázka: Opravy LC na revíru 3, 4, 8

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001186
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4488
Systémové číslo: P15V00004484
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.04.2014
Nabídku podat do: 17.04.2014 08:00
Otevírání obálek: 17.04.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na revíru 3, 4, 8
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení opravy: úprava pláně se zhutněním, obnovení konstrukční vrstvy štěrku se zakalením, zpevnění hosp.sjezdů, odstranění nánosu z krajnic a částečně i z komunikací, pročištění příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 635 179 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, Plzeň 30100-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky