Veřejná zakázka: Provedení kontroly LHP LČR Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v roce 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001188
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4489
Systémové číslo: P15V00004485
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.07.2014
Nabídku podat do: 09.07.2014 07:00
Otevírání obálek: 09.07.2014 07:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení kontroly LHP LČR Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v roce 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem a předmětem této Smlouvy je vymezení a provedení kontrolní činnosti při ověření kvality návrhů lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) na šesti LČR vybraných organizačních jednotkách dotčených obnovou LHP s platností od 1.1.2015.
Místo plnění: Ředitelství LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LČR, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky