Veřejná zakázka: Červený potok - Úštěk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001296
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4508
Systémové číslo: P15V00004504
Evidenční číslo zadavatele: 956/2014/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.03.2014
Nabídku podat do: 14.03.2014 13:00
Otevírání obálek: 14.03.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Červený potok - Úštěk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Akce zahrnuje 2 stavební objekty:
SO 01 Odstranění křovin (365 m2) a zdravotní prořez 10 ks stromů
SO 02 Oboustranná výsadba břehových porostů- 122 listnatých stromů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 166 458 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky