Veřejná zakázka: Opravy LC na revíru 10

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001330
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4519
Systémové číslo: P15V00004515
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/115
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.03.2014
Nabídku podat do: 19.03.2014 08:00
Otevírání obálek: 19.03.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na revíru 10
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení opravy: úprava pláně, obnovení konstrukční vrstvy štěrku se zakalením a zhutněním, zpevnění hosp.sjezdů, odstranění nánosu z krajnic a částečně i z komunikace, odvodnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 136 494 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, Plzeň 30100 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky