Veřejná zakázka: LC Lučiny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001337
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4522
Systémové číslo: P15V00004518
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.03.2014
Nabídku podat do: 13.03.2014 08:00
Otevírání obálek: 13.03.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lučiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění křovin a větví po celé délce, odstranění ruderálního porostu na krajnicích, včetně nánosů; doplnění chybějícího kameniva s urovnáním, položení vrstvy penetračního makadamu hrubého tl. 10 cm s dvojitým prolitím po vrstvách 5 cm a 5 cm (cca 6 kg/m2 asfaltu), následný dvojitý uzavírací nátěr s posypem 8 – 16 mm (1,8 kg/m2) a 4 – 8 mm (1,8 kg/m2 asfaltu), vyčištění příkopů včetně propustů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 237 037 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky