Veřejná zakázka: LC Hájenka-Plato

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001356
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4524
Systémové číslo: P15V00004520
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2014
Nabídku podat do: 13.05.2014 09:00
Otevírání obálek: 13.05.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hájenka-Plato
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy na objektu LC Hájenka-Plato,IČ DM 710911 na revíru SL Travný v rámci provozní potřeby rekonstrukce LDS = vybourání a demontáž prolomeného trubního propustu z trub betonových DN 800 délky 9m a sva- hového opevnění z uhnilé srubové kulatiny;zřízení nového trubního propus- tu dodávkou a osazením plastové korugované kanalizační roury DN 1000 SN8 délky 10m a provedení stabilizace tělesa komunikace pro lesní dopra- vu zřízením opěry z drátokošů vyplněných rovnaninou z lomového kamene na sucho s urovnáním hráně na vtoku (6mx1,5m) a výtoku (10mx2m) nově zřízeného trubního propustu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 298 114 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LC Hájenka-Plato

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky