Veřejná zakázka: Pražmo - úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka - technický dozor stavebníka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001362
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4526
Systémové číslo: P15V00004522
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.03.2014
Nabídku podat do: 07.04.2014 10:00
Otevírání obálek: 07.04.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pražmo - úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka - technický dozor stavebníka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování služeb odborně způsobilou osobou - výkonu občasného technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve smyslu předpisů LČR, s. p. - pracovního postupu OVH č. 1 „Povinnosti technického dozoru stavebníka“. Podrobněji je rozsah prací a požadavků zadavatele stanoven v přiloženém návrhu smlouvy o dílo.

Výkon občasného TDS bude v rámci této zakázky prováděn na stavbě „Pražmo-úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka“.

Dodavatel je povinen při plnění zakázky řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění, a prováděcími předpisy k těmto zákonům.
Místo plnění: k. ú. Morávka, k. ú. Pražmo, okres Frýdek – Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky