Veřejná zakázka: RVT pramenné části Černého potoka-vícepráce,JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001364
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4528
Systémové číslo: P15V00004524
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 483078
Počátek běhu lhůt: 05.03.2014
Nabídku podat do: 04.03.2014 14:00
Otevírání obálek: 04.03.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT pramenné části Černého potoka-vícepráce,JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V průběgu výstavby revitalizačního opatření vznikaly postupně po konzultacích a kontrolách pracovníků AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory a dále KŘ LČR Liberec změny a dílčí úpravy technického řešení, které měly dopad do ceny stavby. Změny se týkaly SO-01, 02 a 06.
Odsouhlasené vícepráce v celkové výši 217 713,- Kč byly zároveň kompenzovány méněpracemi v ceně 218 270,87 Kč. Výsledný dopad do ceny celé stavby je takto snížení o -557,18 Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 217 713 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky