Veřejná zakázka: Oprava LC Krumlovská, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001373
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4530
Systémové číslo: P15V00004526
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/069
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.03.2014
Nabídku podat do: 19.03.2014 08:00
Otevírání obálek: 19.03.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Krumlovská, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající živičné lesní cesty 1L 3,0/30. Délka opravovaného úseku je 1 500m.

Postup úprav:
-srýpne se nános, očistí se vozovka, vyčistí se propustek
-rozšíření 1 zatáčky a 1 křižovatky drceným kamenivem 32-63, tl. 30 cm
-úprava dosavadního krytu
-vyspravení výtluků tryskovou metodou
-nátěr živičný s posypem, asfaltem sil. 1,5 a 1,8 kg/m2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 822 472 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88-202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky