Veřejná zakázka: obora Sedlice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001395
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4534
Systémové číslo: P15V00004530
Evidenční číslo zadavatele: 928/2014/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 484250
Počátek běhu lhůt: 07.03.2014
Nabídku podat do: 18.03.2014 09:00
Otevírání obálek: 18.03.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: obora Sedlice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Doplnění chybějících cen SaMa ve formě odrostků a kvalitní individuální ochrany odolávající tlaku zvěře v exponovaných částech obory s dlouhou životností. Předpokládaná hodnota JŘBU je 1% celkových soutěžených nákladů smlouvy, částečně půjde o záměnu původních technologií a nepůjde o absolutní navýšení v celé výši.Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?page_gCommission=4&itemId=165, část č. 20, SÚJ Vodňany; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky