Veřejná zakázka: Opravy a BÚ LC na LS Svitavy – revíry R01 Radiměř, R05 Bílá Studně, R10 Mendryka a R11 Kukle

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001410
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4535
Systémové číslo: P15V00004531
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.03.2014
Nabídku podat do: 25.03.2014 07:00
Otevírání obálek: 25.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a BÚ LC na LS Svitavy – revíry R01 Radiměř, R05 Bílá Studně, R10 Mendryka a R11 Kukle
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy a běžnou údžbu lesní dopravní sítě, dle potřeby. Na jednotlivých LC bude provedeno stržení krajnic, vyspravení výtluků a projetých kolejí drceným kamenivem se zakalením lomovými výsivkami, zpevnění stávajících rampovišť kamenivem, doplnění ocelových svodnic a propustků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 750 104 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky