Veřejná zakázka: Revír Kýchová, Pozděchov- opravy LC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001418
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4538
Systémové číslo: P15V00004534
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.03.2014
Nabídku podat do: 26.03.2014 09:00
Otevírání obálek: 26.03.2014 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revír Kýchová, Pozděchov- opravy LC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zemní práce, odkopávky,úpravy pláně, pařezy, panelové průlehy, podklady z kameniva 32-63, 63-125, čištění příkop, PM, kamenné záhozy, drény, propustky,
Místo plnění: k.ú.Huslenky, Pozděchov, Vsetín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 867 575 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky