Veřejná zakázka: BP výsadby 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001465
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4544
Systémové číslo: P15V00004540
Evidenční číslo zadavatele: 951/2014/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.03.2014
Nabídku podat do: 17.03.2014 09:00
Otevírání obálek: 17.03.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP výsadby 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na březích výše uvedených vodních toků v místech určených správcem toků, zejména u staveb protipovodňové úpravy bude v rámci péče správce toku o břehové porosty provedena výsadba obalovaných poloodrostků lesních dřevin v celkovém počtu 1492 ks, prostokořenných poloodrostků v počtu 150 ks obalovaných sazenic keřů v počtu 260 ks, obalovaných sazenic vrb v počtu 2 940 ks a vrbových kůlů v počtu 100 ks. Založení trávního porostu na ploše 200 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky