Veřejná zakázka: Oprava LC Do hory

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001466
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4545
Systémové číslo: P15V00004541
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.05.2014
Nabídku podat do: 27.05.2014 07:00
Otevírání obálek: 27.05.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Do hory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dokončení opravy živičného povrchu na LC Do hory. Oprava bude dokončena v rozsahu daném aktualizovaným položkovým výkazem výměr. Zadavatel upozorňuje, že přiložená projektová dokumentace popisuje v textové a výkresové části celkový rozsah opravy LC, tedy včetně již provedených prací. V případě rozporu mezi textovou částí a výkazem výměr je rozhodující výkaz výměr. Na LC bude provedeno: odstraněním nánosů na krajnicích, očištění povrchu vozovky mechanicky a tlakovou vodou, vyspravení krytu asfaltovým betonem ACO 11 v ploše 4% povrchu komunikace, vyspravení výtluků větších než 5 m2 penetračním makadamem v ploše 8% povrchu komunikace, dvouvrstvý nátěr asfaltovou emulzí se zadrcením (ČSN EN 12271) - tl. 0,02 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 530 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky