Veřejná zakázka: Balinka - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001476
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4550
Systémové číslo: P15V00004546
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.03.2014
Nabídku podat do: 24.03.2014 08:00
Otevírání obálek: 24.03.2014 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Balinka - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace - návrh řešení na akci Balinka.
Projektová dokumentace bude spočívat v průzkumu a následném návrhu řešení stávajícího nevyhovujícího stavu opevnění koryta vodního toku.
Průzkum bude uskutečněn v celé délce úseku v km 0.000-1.022, v rámci kterého bude provedeno statické posouzení zdí, průzkum stavu základového zdiva a posouzení stavu zděných stupňů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 340 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky